Shop
Van harte gefeliciteerd!

Gefeliciteerd! Je hebt een paasei gevonden.
Schrijf je nu in en ontvang een voucher van €15.

meer

Voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden voor de paaswedstrijd 2024 op http://mac-jeans.com, Facebook en Instagram

1 Organisator en doel

(1) MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestraße 2, 93192 Wald/Roßbach (hierna te noemen de Organisator) organiseert prijsvragen in het kader van de MAC Paascampagne. Deze deelnamevoorwaarden gelden zowel voor deelname aan de 2024 Paascampagne als voor deelname aan de wedstrijden. Voor meer informatie over de paascampagne en de wedstrijden verwijzen wij u naar de beschrijvingen op Instagram @macjeans_official en Facebook @macjeansofficial.

(2) De MAC paascampagne en de wedstrijden van de MAC paascampagne zijn niet gekoppeld aan Facebook of Instagram. De enige contactpersoon in deze context is de organisator. De ontvanger van de deelnemersgegevens of informatie is niet Instagram of Facebook, maar de organisator. De organisator kan worden gecontacteerd bij MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestraße 2, 93192 Wald/Roßbach, socialmedia@mac-jeans.com, Instagram: @macjeans_official, Facebook: @macjeansofficial

(3) Door deel te nemen aan de wedstrijd erkent de deelnemer deze deelnamevoorwaarden.

2 Deelname

(1) Alle personen die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en toestemming hebben om deel te nemen aan de wedstrijd als onderdeel van de MAC Paasactie, kunnen deelnemen aan de MAC Paasactie en de wedstrijden. Werknemers van de organisator en werknemers van deelnemende retailers zijn uitgesloten van deelname. Deelname met een vervalste identiteit of identiteiten van derden is niet toegestaan, evenmin als deelname met geautomatiseerde procedures en technische middelen (scripts etc.). Personen die technische manipulaties uitvoeren, zijn of worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en de bijbehorende prijstrekking (mogelijk met terugwerkende kracht).

(2) Deelname vereist een volledig ingevulde wedstrijdregistratie op de website https://mac-jeans.com/de-de/ostergewinnspiel-24. Deelname vindt plaats door het invoeren van uw eigen persoonlijke gegevens en het verzenden van het formulier. Voor effectieve deelname aan de wedstrijd moet cumulatief aan de bovenstaande vereisten worden voldaan, d.w.z. dat aan alle vereisten moet worden voldaan. Om deel te nemen is het ook noodzakelijk om u in te schrijven voor de MAC nieuwsbrief. Zodra u de bevestiging van uw abonnement op de nieuwsbrief hebt voltooid (de zogenaamde dubbele opt-in procedure), bent u gemachtigd om deel te nemen aan de wedstrijd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

(3) De MAC paasactie vindt plaats in de periode van 28/03/2024, 00:00 tot 01/04/2024, 23:59. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijdwebsite op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. MAC zal echter alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als de goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd vanwege technische storingen (bijv. IT-storingen, virussen, manipulatie, enz.), om juridische redenen of door overmacht.

(4) We zijn blij als deelnemers de aandacht vestigen op de MAC Paasactie via sociale mediakanalen. Dergelijke bijdragen zijn echter geen voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd en verhogen ook niet de kans op het winnen van de betreffende prijs.

(5) De organisator en/of de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de wedstrijd behouden zich het recht voor om de juistheid van de gegevens van de deelnemers op elk gewenst moment te controleren voordat de prijs wordt uitgereikt.

3 Prijs

(1) Onder de deelnemers worden waardebonnen ter waarde van € 15 verloot. Meerdere prijzen per deelnemer zijn niet mogelijk.

(2) De prijs wordt niet in contanten uitgekeerd en kan niet worden geruild. Een overdracht of toekenning van de prijs aan derden is niet mogelijk.

4. uitsluiting van aansprakelijkheid

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens, technische defecten of schade aan de prijs veroorzaakt door het postvervoer. Aansprakelijkheid wordt ook in alle andere opzichten uitgesloten, tenzij deze berust op opzet of grove nalatigheid. Voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid is de organisator alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, behoudens de wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; licht nalatig plichtsverzuim).

5. uitsluiting

(1) De organisator heeft het recht om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten als ze onjuiste informatie verstrekken, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden of de rechten van de organisator schenden of de deelnamevoorwaarden overtreden. Een schending van de deelnamevoorwaarden kan ook bestaan uit het creëren, maken of delen van commentaren die geweld verheerlijken, seksisme, racisme, xenofobie of anderszins intimiderend of denigrerend zijn.

(2) Een winnaar die al is uitgeloot, kan ook worden uitgesloten van de wedstrijd, waardoor de prijs wordt toegekend aan een andere winnaar door middel van een willekeurige trekking onder de resterende in aanmerking komende deelnemers.

6 Wijzigingen en voortijdige beëindiging

Als onvoorziene omstandigheden het goede verloop van de wedstrijd in gevaar lijken te brengen, behoudt de organisator zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of volledig stop te zetten. Onvoorziene omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, manipulatie, onrechtmatige inzendingen of pogingen daartoe.

7 Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens van deelnemers die in verband met de wedstrijd worden verzameld, worden door de organisator gebruikt om de wedstrijd uit te voeren. De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor het verzenden van prijzen worden voor dit doel gebruikt. Verder zullen we de gegevens die u verstrekt bij deelname aan een prijsvraag alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor dit doel (in het bijzonder e-mailadres, voor- en achternaam, adres) en om u informatie te sturen in het kader van de MAC-nieuwsbrief. U kunt het gebruik van uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven natuurlijk op elk moment herroepen, met als gevolg dat MAC dit soort gebruik in de toekomst achterwege zal laten. Het gebruik tot de herroeping blijft echter rechtmatig. U kunt uw deelname aan de wedstrijd ook te allen tijde annuleren en bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel, met effect voor de toekomst. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens door de organisator worden verwerkt voor het uitvoeren van de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteren deelnemers zowel de AVG als verdere informatie over gegevensbescherming, in het bijzonder met betrekking tot hun rechten als betrokkenen, die te vinden zijn op de website van de organisator https://mac-jeans.com/de-de/agb of https://mac-jeans.com/de-de/datenschutz.

8. slotbepalingen

(1) Op de wedstrijd is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Recent bekeken
to top

10€ voucher

bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Abonneer u nu op onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve promoties, nieuws en trends.Naar de aanmelding